Bauknecht BUO 3O33 D Betriebsanweisung

Stöbern Sie online oder laden Sie Betriebsanweisung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Bauknecht BUO 3O33 D herunter. Bauknecht BUO 3O33 D Setup and user guide Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 8
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.8 / 5. Basierend auf12 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
1
SV
DAGLIG INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
BAUKNECHT. För att få mer omfattande kundservice,
registrera din apparat på:
www.bauknecht.eu/register
Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och
handboken Användning och skötsel genom att besöka
vår webbsida
http://docs.bauknecht.eu och följa instruktionerna på
baksidan av detta häfte.
Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
MASKIN
1.Överkorg
2. Hopfällbara koppställ
3.Överkorgens höjdjustering
4.Övre spolarm
5.Underkorg
6.Mellanrum
7.Bestickkorg
8.Nedre spolarm
9.Filterenhet
10.Saltbehållare
11.Disk- och sköljmedelsbehållare
12.Typskylt
13.Kontrollpanel
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
11
13
7
12
10
8
9
KONTROLLPANEL
1. Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
2. Programväljarknapp med kontrollampa
3. Knapp Multizone med kontrollampa
4. Knapp Turbo med kontrollampa / Knapplås
5. Kontrollampa för Eko-program
6. Kontrollampa för knapplås
7. Display
8. Programnummer och lampa för återstående tid
9. Kontrollampa för tablett (Tab)
10. Kontrollampa för stängd vattenkran
11. Kontrollampa för sköljmedelsnivå
12. Kontrollampa för saltnivå
13. Knapp Power Clean med kontrollampa
14. Knapp Tablett (Tab) med kontrollampa
15. Fördröjningsknapp med kontrollampa
16. Knapp för Start/Paus med kontrollampa / Töm?
4
1
3
2
916
14
15
65 7 8 11 12 1310
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - BESKRIVNING AV PRODUKTEN

1SVDAGLIG INFORMATIONSBOK TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN BAUKNECHT. För att få mer omfattande kundservice, registrera din apparat på:www.bau

Seite 2 - FÖRSTA ANVÄNDNING

2FÖRSTA ANVÄNDNINGSALT, SKÖLJMEDEL OCH DISKMEDELRÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEfter installationen ska man ta bort stoppen från korgarna och de elastiska f

Seite 3 - PROGRAMTABELL

3SVPROGRAMTABELLEKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242.*) Inte alla tillval kan användas samtidigt.**) Progr

Seite 4 - TILLVAL OCH FUNKTIONER

4TILLVAL OCH FUNKTIONERTILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).MULTIZONEOm det inte finns mycket disk som s

Seite 5 - RÅD OCH TIPS

5SVDAGLIG ANVÄNDNING1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGENKontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och att kranen är öp

Seite 6 - STÄLLA IN DISKEN

6STÄLLA IN DISKENÖVERKORGPlacera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.Överkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan

Seite 7 - RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

7SVRENGÖRING OCH UNDERHÅLLRENGÖRING AV FILTERENHETENRengör filterenheten regelbundet så att filtren inte sätts igen och så att avloppsvattnet rinner u

Seite 8 - FELSÖKNING

8FELSÖKNINGUNDERHÅLL OCH FELSÖKNINGFör mer information, underhållsåtgärder och felsökning, se handboken Användning och Skötsel.Du kan skaffa en kopia

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare