Bauknecht BSUO 3O23 PF X Betriebsanweisung

Stöbern Sie online oder laden Sie Betriebsanweisung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Bauknecht BSUO 3O23 PF X herunter. Bauknecht BSUO 3O23 PF X Setup and user guide [fr] Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 8
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.6 / 5. Basierend auf21 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
SV
1
Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.
MASKIN
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
BAUKNECHT. För att få mer omfattande kundservice,
registrera din apparat på: www.bauknecht.eu/register
Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och hand-
boken Användning och skötsel genom att besöka vår
webbsida docs.bauknecht.eu och följa instruktioner-
na på baksidan av detta häfte.
1. Överkorg
2. Bestickkorg
3. Hopfällbara koppställ
4. Överkorgens höjdjustering
5. Övre spolarm
6. Underkorg
7. Power Clean
® stöd
8. Nedre spolarm
9. Filterenhet
10. Saltbehållare
11. Disk- och sköljmedelsbehållare
12. Typskylt
13. Kontrollpanel
1. Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
2. Programväljarknapp med kontrollampa
3. Knapp Multizone med kontrollampa
4. Knapp Extra Dry med kontrollampa / Knapplås
5. Kontrollampa för Eko-program
6. Kontrollampa för knapplås
7. Display
8. Programnummer och lampa för återstående tid
9. Kontrollampa för tablett (Tab)
10. Kontrollampa för stängd vattenkran
11. Kontrollampa för sköljmedelsnivå
12. Kontrollampa för saltnivå
13. Knapp Power Clean® med kontrollampa
14. Knapp Tablett (Tab) med kontrollampa
15. Fördröjningsknapp med kontrollampa
16. Knapp för Start/Paus med kontrollampa / Töm
DAGLIG INFORMATIONSBOK
KONTROLLPANEL
7
1
3
4
5
6
8
10
9
13
2
0000 000 00000
Service:
1112
4
1
3
2
916
14
15
65 7 8 1 1 12 1310
3 ’’
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - DAGLIG INFORMATIONSBOK

SV1Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.MASKINBESKRIVNING AV PRODUKTENTACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN BAUKNECHT. För a

Seite 2 - FÖRSTA ANVÄNDNING

2FÖRSTA ANVÄNDNINGSALT, SKÖLJMEDEL OCH DISKMEDELRÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEfter installationen ska man ta bort stoppen från korgarna och de ela-stiska

Seite 3 - PROGRAMTABELL

SV3PROGRAMTABELLEKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242.Notering för provlaboratorium: För information om vil

Seite 4 - TILLVAL OCH FUNKTIONER

4TILLVAL OCH FUNKTIONERTILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).Om ett tillval inte är förenligt med det val

Seite 5 - STÄLLA IN DISKEN

SV5STÄLLA IN DISKENUNDERKORGFör grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, be-stick o.s.v. Stora tallrikar och lock placeras bäst på sidorna för att undv

Seite 6 - DAGLIG ANVÄNDNING

6RÅD OCH TIPSTIPSInnan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glasen ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset före under

Seite 7 - RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

SV7RENGÖRING AV FILTERENHETENRengör  lterenheten regelbundet så att  ltren inte sätts igen och så att avloppsvattnet rinner ut som det ska.Filterenh

Seite 8 - FELSÖKNING

8Din diskmaskin fungerar inte som den ska. Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.FELSÖK

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare